Zamena razvodnog ormana Beograd hitne i regularne intervencije
– 011/39-45-264; 064/61-30-410


Profesionalna zamena razvodnog ormana Beograd, poštujući ugovorene rokove. U slučaju da Vam je potrebna hitna zamena razvodnog ormana, dostupni smo svim danima u godini. Bitno je naglasiti da stari razvodni ormani mogu da nanesu veliku štetu ukoliko se ne zamene na vreme –  zamena razvodnog ormana Beograd.

razvodni-orman-izgoreo-električar-beograd-tim

Razvodni orman izgoreo – Električar Beograd Tim

Zamena razvodnog ormana Beograd – kada ga treba zameniti?

  • u slučaju starog razvodnog ormana;
  • ukoliko primetite da razvodni orman ne funkcioniše pravilno.

Zamena razvodnog ormana obavlja se isključivo od strane stručnog lica – električar!


Ne preporučuje se zamena razvodnog ormana od strane nestručnog lica! Pogrešna (nestručna) zamena razvodnog ormana može da izazove velike probleme poput požara. Takva situacija može pored materijalne štete da donese i povređivanje lica. Zato, naš tim preporučuje da se zamena razvodnog ormana obavi od strane stručnog lica!

Vaš Električar Beograd Tim