Ovde čemo da opišemo česte kvarove na usisivačima – Električar Beograd – MB Elektro – servis usisivača


Ukoliko primetite da Vaš usisivač ne radi, mogući su sledeći kvarovi:

  • Neispravan kabel – potrebno je proveriti ispravnost kabla, ukoliko ima prekida, potrebno je zameniti ga novim (samo stručna lica);
  • Neispravan elektromotor – ispitati ispravnost, ukoliko je potrebno zameniti ga;
  • Neispravan prekidač za uključivanje usisivača – ispitati ispravnost prekidača, ukoliko je potrebno zameniti ga;
  • Oštećena komora sa perajima u usisivaču – detaljno ispitati komoru, ukoliko je potrebno zameniti je.

Moramo naglasiti da nisu navedeni svi mogući kvarovi na usisivačima, spisak kvarova je naravno duži od navedenog.

Bitno je da ste upoznati sa time da imate na raspolaganju servis usisivača!