Ovde ćemo da opišemo česte kvarove na TA pećima – Električar Beograd – MB Elektro – Servis TA peći


Ukoliko uključite TA pec ali peć ne greje, mogući su sledeći kvarovi:

  • Grejne spirale – ustanoviti da li i koje grejne spirale su neispravne, ukoliko nisu ispravne zameniti ih;
  • Priključni strujni kabal – ispitati ispravnost, ukoliko je potrebno zameniti ga;
  • Prekidač grejnih spirala (grejača) – ispitati ispravnost prekidača, ukoliko nije ispravan zameniti ga novim (ispravnim);
  • Kontakti između grejnih spirala i prekidača za grejne spirale – utvrditi da li su kontakti olabavljeni ili prekinuti, ukoliko su olabavljeni pričvrstiti ih, ukoliko su prekinuti, zameniti ih novim;
  • Priključci u TA peći – ukoliko su odvojeni priključi, dotegnuti ih, ako su prekinuti, zameniti ih novim.

Ukoliko uključite TA peć ali deo peći ne greje, mogući su sledeći kvarovi:

  • Osigurač spirale – ustanoviti koji osigurač je pokvaren i zameniti ga.

Moramo naglasiti da nisu navedeni svi mogući kvarovi na TA pecima, spisak kvarova je naravno duži od navedenog.
Bitno je da ste upoznati sa time da imate na raspolaganju servis TA Peći!