Ovde ćemo da opišemo česte kvarove na frižderu – Električar Beograd – MB Elektro.


Ukoliko primetite da Vaš frižder malo ili prejako hladi, moguci su sledeci kvarovi:

  • Slabo dihtovanje vrata – potrebno je proveriti vrata friždera jer tu ulazi vazduh i greje unutrašnjost frizdera(malo hladi);
  • Neispravan termostat – ispitati ispravnost termostata, ukoliko je potrebno zameniti ga(previše hladi).

Ukoliko primetite da Vaš frizder normalno radi (hladi) ali da njegov elektromotor nesvakidašnje dugo radi, mogući su sledeći kvarovi:

  • Neispravan agregat – potrebno je proveriti ispravnost samog agregata, ukoliko nije ispravan potrebno je zameniti ga novim.

Ukoliko primetite da kada želite da iskljucite frižder, nije moguće ga isključiti preko termostata, mogući su sledeći kvarovi:

  • Neispravan termostat – potrebno je proveriti ispravnost termostata, ukoliko nije ispravan potrebno ga je popraviti ili zameniti ga novim.

Moramo naglasiti da nisu navedeni svi mogući kvarovi na frižderima, spisak kvarova je naravno duži od navedenog.