Ovde ćemo da opišemo česte kvarove na bojleru – Električar Beograd – MB Elektro – servis bojlera Beograd


Ukoliko primetite da Vaš bojler nije u funkciji, mogući su sledeći kvarovi:

  • Nije ispravan prekidač bojlera – potrebno je proveriti ispravnost prekidača, poželjna je zamena istog.

Ukoliko primetite da Vaš bojler ne greje vodu (sijalica kontrole radi ili ne radi), mogući su sledeći kvarovi:

  • Osigurač strujnog kola – potrebno je proveriti ispravnost osigurača, moguča popravka, takođe i zamena istog;
  • Neispravan grejač vode – ispitati ispravnost grejača vode, ukoliko je potrebno zameniti ga novim;
  • Oksidirali su priključci – popraviti priključke ili ih zameniti novim.

Ukoliko primetite da Vaš bojler propušta vodu na donjem delu, mogući su sledeći kvarovi:

  • Oštećen kazan – potrebno je proveriti ostećenje kazana, popraviti ostećenje ili ugraditi novi;
  • Ostećen dihtung – provera ispravnosti dihtunga, zameniti ako ima potrebe.

Ukoliko primetite da Vaš bojler greje vodi bez kontrole, mogući su sledeći kvarovi:

  • Termički osigurač – potrebno je proveriti ispravnost osigurača, zameniti neispravan osigurač;
  • Neispravan termostat – provera ispravnosti termostata, zameniti ako ima potrebe.

BITNO:
Ukoliko ste iz poplavljenih prodracija, i bojler Vam je bio poplavljen, potrebno je da:

  • Potrebno je da utvrdite da li ima mulja i ostalih tipova prljavština unutar bojlera, ispreti ga i ostaviti ga na sunce nekoliko dana da se osuši. Nakon sušenja potrebno je zameniti sve žice i termostate (TO BI TREBALO DA IZVRŠI OVLAŠĆENO LICE – ELEKTRIČAR, radi Vaše bezbednosti!).

Moramo naglasiti da nisu navedeni svi mogući kvarovi na bojlerima, spisak kvarova je naravno duži od navedenog.

Bitno je da ste upoznati sa time da imate na raspolaganju servis bojlera u Beogradu!