Ovde ćemo da opišemo česte kvarove na veš mašinama – Električar Beograd – MB Elektro – Servis veš mašina


Ukoliko uključite veš mašinu i lampica je uključena, ali veš mašina ne radi, mogući su sledeći kvarovi:

 • Hidrostat – proveriti pritisak ili proveriti instrumentom ispravnost;
 • Programator – ispitati ispravnost, ukoliko je potrebno zameniti ga;
 • Mikroprekidač na vratima – ispitati ispravnost, premostiti ga ili ukoliko je potrebno zameniti ga;
 • Dozator posuda – ispitati ispravnost, premostiti je ili ukoliko je potrebno zameniti je.

Ukoliko ukljucite ves masinu programator na njoj je na 1(jedinici), ali veš mašina ne radi ili samo zuji, mogući su sledeći kvarovi:

 • Hidrostat – verovatno je potrebna zamena istog;
 • Pregorela spula na električnom ventilu;
 • Začepljen ventil sitnim peskom;
 • Mali pritisak vode u vodovodnoj mreži;

Ukoliko ukljucite veš mašinu, ali veš mašina ne prima vodu za pranje, mogući su sledeći kvarovi:

 • Hidrostat – ispitati ga omometrom;
 • Neispravna spula – potrebna je zamena spule.

Primetili ste da veš mašina preterano otkuvava, mogući su sledeći kvarovi:

 • Termostat – proveriti ispravnost istog, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Programator – proveriti ispravnost, popraviti ili ga zameniti;
 • Prekidac odkuvavanja – proveriti ispravnost omometrom, ukoliko je potrebno zameniti ga;
 • Blokirni relej – ukoliko je potrebno zameniti isti.

Primetili ste da veš mašina u toku svog rada se preterano trese (ŠETA), mogući su sledeći kvarovi:

 • Centrlni ležaj – proveriti ispravnost istog, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Blokada – poništiti blokadu;
 • Amortizeri – amortizeri su dotrajali, potrebna je njihova zamena;
 • Remen motora – remen motora je previše zategnut, potrebno je olabaviit ga.

Primetili ste da veš mašina primila vodu, ali se neprekidno okreće samo u jednu stranu, mogući su sledeći kvarovi:

 • R-c clan – potrebno ga je zameniti;
 • Motor programatora – prvenstveno proveriti ispravnost, ako je potrebno zameniti ga.

Primetili ste da veš mašina u toku svog rada primila vodu ali ne otkuvava stvari, mogući su sledeći kvarovi:

 • Blokirni relej – proveriti ispravnost istog, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Grejač – ispitati ispravnost omometrom, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Termostat – ispitati ispravnost omometrom, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Programator – ukoliko nije ispravan zameniti ga.

Prilikom pranja veš mašini ne radi centrifuga, mogući su sledeći kvarovi:

 • Prekidač centrifuge – proveriti ispravnost prekidača, ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Programator – ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Kondenzator – proveriti da li je kvar na kondenzatoru, ukoliko jeste zameniti ga;
 • Elektro-motor – ukoliko nije ispravan zameniti ga.

Ukoliko ne radi ni jedan program za pranje na veš mašini, mogući su sledeći kvarovi:

 • Električna pumpa – proveriti ispravnost pumpe, ukoliko nije ispravana zameniti je.

Prilikom pranja veš mašine ako primetite da programator se okrece(napreduje) a bubanj ves masine se ne okreće, mogući su sledeći kvarovi:

 • Konektor na motoru – proveriti ispravnost, premostiti ga ili zameniti;
 • Kondenzator – proveriti da li je kvar na kondenzatoru, ukoliko jeste zameniti ga;
 • Elektro-motor – ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Remen – ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Programator – ukoliko nije ispravan zameniti ga.

Prilikom pranja veš mašina ne izbacije vodu, mogući su sledeći kvarovi:

 • Zacepljen odvod vode – potrebno je pregledati odvodno crevo;
 • Crpna pumpa – moguće da je neispravan motor ili je pumpa začepljena;
 • Programator – ukoliko nije ispravan zameniti ga;
 • Mehanicki filter– ukoliko je zaprljan, potrebno ga je očistiti.

Kada uključite veš masinu, i priliom centifuge čujete veliku buku(brundanje):

 • Voda je ušla na ležajeve motora – potrebno pozvati majstora da reši pomeuniti problem.

BITNO:
Ukoliko ste iz poplavljenih prodručija, i veš mašina Vam je bila poplavljena, potrebno je da dezinfikujete veš mašinu radi vašeg zdravlja:

 • Potrebno je da uključite ves mašinu na program pranja na 90 stepeni, time ćete rešiti svoj problem.

Moramo naglasiti da nisu navedeni svi mogući kvarovi na veš mašinama, spisak kvarova je naravno duži od navedenog.
Bitno je da ste upoznati sa time da imate na raspolaganju servis veš mašina!

Vaš Električar Beograd Tim